Welkom

Welkom op de website van het project PIOT! Sinds 2010 bieden wij in het arrondissement Leuven ondersteunende gesprekken aan huis voor kwetsbare zestigplussers. Op deze website vindt u meer informatie over het ontstaan van het project, onze manier van werken, de verschillende projectpartners en hoe u kan aanmelden. U kan via deze website ook de folder van ons project downloaden.

BELANGRIJK: het project PIOT blijft nog verder bestaan in zijn huidige vorm tot 31/03/2019. We bekijken bij nieuwe aanmeldingen dan ook zeer zorgvuldig welke meerwaarde PIOT kan bieden in de korte tijd die ons nog rest.

De focus ligt minder op het aanbieden van een psychotherapeutisch traject en meer op het kort ondersteunen van een oudere, het inschatten van een situatie en adviseren van de hulpverleners rond de oudere, en het aanbieden van casemanagement op korte termijn.