Traject

Iedereen (oudere, mantelzorger, hulpverlener) mag een aanmelding doen bij PIOT. Via een intakegesprek met de oudere en zijn mantelzorger(s) bekijkt de casemanager of aan de inclusievoorwaarden voldaan wordt. Opstart van PIOT is steeds een gezamenlijke beslissing en wordt ook steeds teruggekoppeld naar de aanmelder. De casemanager blijft steeds beschikbaar voor verdere vragen van de oudere en/of zijn zorgnetwerk.

Een ervaren psychotherapeut biedt een kortdurende behandeling aan. De frequentie van de gesprekken en duur van de begeleiding worden in overleg met de cliënt bepaald.

De casemanager biedt begeleiding bij de organisatie van de thuiszorg. Er wordt een overzicht gemaakt van de levensdomeinen waarin de oudere nood aan ondersteuning ervaart en in welke mate aan deze nood voldaan wordt. Indien de casemanager van oordeel is dat er op een levensdomein meer nood is aan ondersteuning, zal deze in samenspraak met de oudere, mantelzorger(s) en andere aanwezige hulpverleners extra aanbod inschakelen. Dit kan inhouden: het opstarten of uitbreiden van gezinszorg, dagopvang, vrijwilliger aan huis, vervoerdienst, …

Om met alle hulpverleners en mantelzorgers afspraken te kunnen maken kan een multidisciplinair overleg aan huis (MDO PSY) georganiseerd worden.